Српска светиња Хиландар

[Манастир Хиландар]

Компјутерски приказ унутрашњег простора Хиландарског католикона — главне манастирске цркве; види се јужна страна: олтарског простора презвитериона, и брода цркве наоса (лево) као и дела унутрашње припрате — нартекса, десно: део јужне стране нартекса, као и јужна страна спољне припрате — ексонартекса.

www.guskova.info